Výpis výukových týdnů — Matematika III

1. týden: 27. 9. – 1. 10. 2021 (v úterý 28. 9. je volno)

Téma přednášky: Funkce více proměnných: spojitost, limita, parciální derivace.

Téma cvičení: Funkční hodnoty, definiční obor funkce 2 proměnných.

2. týden: 4. 10. – 8. 10. 2021

Téma přednášky: Derivace ve směru, slabý a silný (totální) diferenciál, tečná rovina. Derivace složené funkce. Věta o implicitní funkci.

Téma cvičení: Derivování funkce 2 proměnných.

3. týden: 11. 10. – 15. 10. 2021

Téma přednášky: Taylorova věta pro funkce více proměnných, Totální diferenciály vyšších řádů. Lokální extrémy funkce více proměnných.

Téma cvičení: Derivace ve směru, totální diferenciál, tečná rovina a normála grafu.

4. týden: 18. 10. – 22. 10. 2021

Téma přednášky: Vázané extrémy. Globální extrémy funkce více proměnných.

Téma cvičení: Derivování složené funkce více proměnných. Lokální extrémy funkce více proměnných.

5. týden: 25. 10. – 29. 10. 2021 (ve čtvrtek 28. 10. je volno)

Téma přednášky: Dvojný a trojný integrál: definice, výpočet (Fubiniova věta, věta o substituci).

Téma cvičení: Vázané a globální extrémy funkcí více proměnných.

6. týden: 1. 11. – 5. 11. 2021

Téma přednášky: Aplikace vícerozměrných integrálů (obsah, objem, statický moment, těžiště).

Téma cvičení: Dvojné a trojné integrály.

7. týden: 8. 11. – 12. 11. 2021

Téma přednášky: Lineární diferenciální rovnice.

Téma cvičení: Aplikace dvojného a trojného integrálu.

8. týden: 15. 11. – 19. 11. 2021 (ve středu 17. 11. je volno)

Téma přednášky: Soustavy lineárních diferenciálních rovnic 1. řádu.

Téma cvičení: Lineární diferenciální rovnice.

9. týden: 22. 11. – 26. 11. 2021

Téma přednášky: Soustavy lineárních diferenciálních rovnic 1. řádu s konstantními koeficienty.

Téma cvičení: Soustavy lineárních diferenciálních rovnic 1. řádu s konstantními koeficienty.

10. týden: 29. 11. – 3. 12. 2021

Téma přednášky: Laplaceova transformace.

Téma cvičení: Řešení sostav lineárních diferenciálních rovnic pomocí vlastních čísel a vlastních vektorů.

11. týden: 6. 12. – 10. 12. 2021

Téma přednášky: Použití Laplaceovy transformace na řešení diferenciálních rovnic.a soustav diferenciálních rovnic.

Téma cvičení: Laplaceova transformace: obrazy a vzory.

12. týden: 13. 12. – 17. 12. 2021

Téma přednášky: Dodatek: Fourierova transformace a její souvislost s Laplaceovou transformací.

Téma cvičení: Řešení soustav lineárních diferenciálních rovnic pomocí Laplaceovy.transformace.