Výpis výukových týdnů — Matematika

1. týden: 27. 9. – 1. 10. 2021 (v úterý 28. 9. je volno)

Téma přednášky: Funkce, přehled elementárních funkcí jedné proměnné.

Téma cvičení: Rovnice, nerovnice, grafy některých elementárních funkcí.

2. týden: 4. 10. – 8. 10. 2021

Téma přednášky: Limita a spojitost funkce. Vzorce pro derivování.

Téma cvičení: Určování definičního oboru elementární funkce jedné proměnné.

3. týden: 11. 10. – 15. 10. 2021

Téma přednášky: Derivace. Fyzikální a geometrický význam první derivace.

Téma cvičení: Výpočty limit funkcí ve vlastních a nevlastních bodech.

4. týden: 18. 10. – 22. 10. 2021

Téma přednášky: Věty o střední hodnotě, l'Hospitalovo pravidlo. Asymptoty grafu funkce.

Téma cvičení: Výpočty derivací elementárních funkcí dle vzorců a pravidel.

5. týden: 25. 10. – 29. 10. 2021 (ve čtvrtek 28. 10. je volno)

Téma přednášky: Monotonie, konvexita, konkávita grafu funkce.

Téma cvičení: Výpočty derivací elementárních funkcí (složitější úlohy). Tečna a normála ke grafu funkce.

6. týden: 1. 11. – 5. 11. 2021

Téma přednášky: Extrémy funkce, průběh funkce.

Téma cvičení: L'Hospitalovo pravidlo. Asymptoty.

7. týden: 8. 11. – 12. 11. 2021

Téma přednášky: Primitivní funkce a neurčitý integrál.

Téma cvičení: Monotonie, konvexita a konkávita funkce (pomocí 1. a 2. derivace).

8. týden: 15. 11. – 19. 11. 2021 (ve středu 17. 11. je volno)

Téma přednášky: Určitý integrál.

Téma cvičení: Extrémy. Průběh funkce (načrtnutí grafu). Integrování přímou metodou.

9. týden: 22. 11. – 26. 11. 2021

Téma přednášky: Aplikace určitého integrálu.

Téma cvičení: Výpočet neurčitého integrálu různými metodami

10. týden: 29. 11. – 3. 12. 2021

Téma přednášky: Soustavy lineárních rovnic. Determinanty 2. a 3. řádu.

Téma cvičení: Výpočet určitého integrálu, obsah plochy rovinného útvaru.

11. týden: 6. 12. – 10. 12. 2021

Téma přednášky: Maticová algebra.

Téma cvičení: Řešení soustav lineárních rovnic Gaussovou eliminací. Výpočet determinantů 2. a 3. řádu, Cramerovo pravidlo.

12. týden: 13. 12. – 17. 12. 2021

Téma přednášky: Determinanty řádu vyššího než 4, použití determinantů k výpočtu inverzní matice.

Téma cvičení: Operace s maticemi, inverzní matice. Maticové rovnice.